TraditionalChinese to Norwegian

How to say 我永远不会忘记 in Norwegian?

Jeg vil aldri glemme det

More translations for 我永远不会忘记

我永远不会忘记  🇨🇳🇬🇧  Ill never forget it
我会永远记得  🇨🇳🇳🇴  Jeg vil alltid huske
我会永远记得的  🇨🇳🇬🇧  Ill always remember
永远记得  🇨🇳🇬🇧  Ill always remember
永远  🇨🇳🇬🇧  Forever
不可以忘记丈夫的  🇨🇳🇬🇧  You cant forget your husband
远不远  🇨🇳🇰🇷  멀지 않은 곳에 있습니다
忘不了谁?是我吗  🇨🇳🇨🇳  忘不了谁? 是我吗
@心房敞:永远不会过气的!星爷!经典,永远不会被超越!期待您的下一部电影[送心][可怜][小鼓掌]  🇨🇳🇨🇳  @心房敞:永远不会过气的! 星爷! 经典,永远不会被超越! 期待您的下一部电影[送心][可怜][小鼓掌]
我是在跟你开玩笑呢,我们兄弟俩。永远会在一起的  🇨🇳🇨🇳  我是在跟你开玩笑呢,我们兄弟俩。 永远会在一起的
我不会  🇨🇳🇹🇭  ฉันจะไม่
我是忘了  🇨🇳🇬🇧  I forgot
我忘带了  🇨🇳🇬🇧  I forgot to bring it
[cp]就算不快乐也不要皱眉,因为你永远不知道谁会爱上你的笑容 。——泰戈尔 ​[/cp]  🇨🇳🇨🇳  [cp]就算不快乐也不要皱眉,因为你永远不知道谁会爱上你的笑容 。 ——泰戈尔 ​[/cp]
不过还好,不用惦记  🇨🇳🇭🇷  Ali u redu, ne sjećam se
不会  🇨🇳🇹🇭  ไม่ใช่
离我很远吗  🇨🇳🇬🇧  Is it far from me
你离你家不远吧  🇨🇳🇬🇧  Youre not far from your house, arent you
不会,我说中文  🇨🇳🇬🇧  No, I saidChinese

More translations for Jeg vil aldri glemme det

我会永远记得  🇨🇳🇳🇴  Jeg vil alltid huske
請問我應該到那一間教室上課  🇨🇳🇳🇴  Spør meg hvilket rom jeg vil gå til
因为我度偏晚上没有完成  🇭🇰🇳🇴  Det er fordi jeg er ferdig om natten
干嘛?我要回家了  🇨🇳🇳🇴  hva er det som foregår? Jeg drar hjem
最近吃饭都承受不住压力了  🇨🇳🇳🇴  Jeg takler ikke presset med å spise i det siste
你想强奸吗  🇨🇳🇳🇴  Vil du voldta
没关系  🇨🇳🇳🇴  glem det
再见  🇨🇳🇳🇴  ha det
不明白  🇨🇳🇳🇴  jeg forstår ikke
我喜欢你  🇨🇳🇳🇴  jeg liker deg
我强奸了你  🇨🇳🇳🇴  Jeg voldtok deg
我爱你  🇨🇳🇳🇴  jeg elsker deg
唔知道  🇭🇰🇳🇴  jeg vet ikke
我系中国人  🇭🇰🇳🇴  Jeg er kinesisk
没人  🇨🇳🇳🇴  Det er ingen
好吃吗  🇨🇳🇳🇴  Er det velsmakende
你好  🇨🇳🇳🇴  hvordan har du det
你好吗  🇨🇳🇳🇴  hvordan har du det
今天我不能上班,因为我要去  🇭🇰🇳🇴  Jeg kan ikke gå på jobb i dag fordi jeg skal