Norwegian to English

How to say Comment valgfritt emne i bachelorstudiet i økonomi og administrasjon in English?

Comment Optional topic in Bachelors degree in Economics and administration

More translations for Comment valgfritt emne i bachelorstudiet i økonomi og administrasjon

Og mye  🇳🇴🇨🇳  和很多
Og skulle  🇳🇴🇨🇳  应该
Kvitteringen din ligger oppe i en safe men jeg kan få sjefen min til å komme og kaste den  🇳🇴🇨🇳  你的收据放在保险箱里,但我可以让我的老板来扔
God jul til dere fra dine venner Leif og Erik.Vakre kvinne.S  🇳🇴🇨🇳  圣诞快乐,从你的朋友莱夫和埃里克。美丽的女人S
Mai og andre land kjærleik hva er syns det er jo mye skytta  🇳🇴🇨🇳  五月和其他国家爱什么被认为是有很多的天塔
Fargen på flere på flagget deres takk det er fargen på lager i kina men e ja jeg vet ikke hva det ja  🇳🇴🇨🇳  国旗上几种颜色感谢它是中国股票的颜色,但我不知道它是什么是

More translations for Comment Optional topic in Bachelors degree in Economics and administration

本科学历  🇨🇳🇬🇧  Bachelors degree
学士学位  🇨🇳🇬🇧  Bachelors degree
本科学位  🇨🇳🇬🇧  Bachelors degree
nzhcn University of Bachelors Degree  🇨🇳🇬🇧  nzhcn University Of Bachelors Degree
我是学士学位  🇨🇳🇬🇧  Im a bachelors degree
我是做行政的  🇨🇳🇬🇧  Im in administration
Education: Bachelor’s Degree in school of humanity airlines business University: Bangkok University  🇨🇳🇬🇧  Education: Bachelors Degree in school of humanity airlines business University: Bangkok University
我已经取得了生物学学士学位,并希望能在贵校继续学习  🇨🇳🇬🇧  I have earned a bachelors degree in biology and hope to continue my studies at your university
可以任选的  🇨🇳🇬🇧  Optional
经济学  🇨🇳🇬🇧  Economics
经济  🇨🇳🇬🇧  Economics
他们的话题我加入不进去  🇨🇳🇬🇧  Their topic I dont join in
请问1度系伦敦嘅乜地方啊  🇭🇰🇬🇧  Is 1 degree in London, please
学经济学  🇨🇳🇬🇧  study economics
肛门给药  🇨🇳🇬🇧  administration
行政  🇨🇳🇬🇧  Administration
管理  🇨🇳🇬🇧  Administration
总局  🇨🇳🇬🇧  Administration
行政部门  🇨🇳🇬🇧  Administration